Tổng giải thưởng:

250,000 USD

GIẢI ĐẤU WORLD CHAMPIONSHIP M1

Vòng Loại tuyển chọn đội đại diện Việt Nam tham dự M1: 12-13/10/2019

Thi đấu M1 diễn ra vào 15-17/11/2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia

Top