Tổng giải thưởng:

500.000.000

360mobi Championship Series - Mùa 3

2 Khu vực thi đấu: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Thời gian diễn ra: 28/7-18/8/2019

Chi Tiết & Đăng Ký
Top