Tổng giải thưởng:

550.000.000

360mobi Championship Series - Mùa 2

Thi Đấu Offline 3 Khu Vực:
Bắc - Trung - Nam

Thời gian diễn ra: Tháng 03/2019

Chi Tiết & Đăng Ký
Top