DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN THƯỞNG QUÀ ĐỘC QUYỀN | GIẢI ĐẤU VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MÙA 5 - CHẾ ĐỘ MAGIC CHESS

Tin tức giải đấu 1 |

Xin chúc mừng các kỳ thủ may mắn nhận được những phần quà độc quyền trong Giải đấu Vô Địch Quốc Gia Mùa 5 - Chế Độ Magic Chess.
KỲ THỦ THAM GIA THI ĐẤU
STT LINK FB TÊN INGAME POSM SỐ LƯỢNG NGÀY BỐC THĂM
1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005495354720 pico 2411 Harper bông 1 21/11/2020
2 https://www.facebook.com/tuong.than.583 VnD•Kuro Bat Harper bông 1 21/11/2020
3 https://www.facebook.com/xinloianhngheolam2412 VDn•Gunner<3 Harper bông 1 21/11/2020
4 https://www.facebook.com/profile.php?id=100046544613704 HồLyNguyệt Harper bông 1 21/11/2020
5 https://www.facebook.com/nik.mat.7543 Sinh Harper bông 1 21/11/2020
6 https://www.facebook.com/ainhu.pham.31 VnD•Mỹ Nữ❤ Harper bông 1 21/11/2020
7 https://www.facebook.com/ngoc.nguyenduy.9 ™Mr_Kris™ Harper bông 1 21/11/2020
8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100022400044845 Alakiest Harper bông 1 21/11/2020
9 https://www.facebook.com/hoianhemyeucotuong My LegendS Ngôi Sao Nana 1 21/11/2020
10 https://www.facebook.com/truong.phanquang.1614 trish01 Ngôi Sao Nana 1 21/11/2020
11 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004637838069 February29th Ngôi Sao Nana 1 21/11/2020
12 https://www.facebook.com/profile.php?id=100029133402734 HRK.LuuKis Ngôi Sao Nana 1 21/11/2020
13 https://www.facebook.com/duy.hoangvan.12 ♧VN.ToP♧ Ngôi Sao Nana 1 22/11/2020
14 https://www.facebook.com/profile.php?id=100016470049068 MÌNH Ở CÀ MAU Ngôi Sao Nana 1 22/11/2020
15 https://www.facebook.com/profile.php?id=100045349175732 Cây kẹo bông Ngôi Sao Nana 1 22/11/2020
16 https://www.facebook.com/hni.hni.5074 bahnar-81 Ngôi Sao Nana 1 22/11/2020
17 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052092100068 ミFa.Niceღ Áo thun 1 22/11/2020
18 https://www.facebook.com/trinh.khang.9674 Ngọc Khang Áo thun 1 22/11/2020
19 https://www.facebook.com/tenhai.hopro GӨD乛Su Boi 92+ Áo thun 1 22/11/2020
20 https://www.facebook.com/profile.php?id=100028208814092 GàCôĐộc Áo thun 1 22/11/2020
21 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052162235164 __KiT_♡ Áo thun 1 22/11/2020

Xin chúc mừng các khán giả may mắn nhận được những phần quà độc quyền trong Giải đấu Vô Địch Quốc Gia Mùa 5 - Chế Độ Magic Chess.


Khán Giả
STT TÊN POSM SỐ LƯỢNG NGÀY BỐC THĂM
1 レー ヴァン サン Harper bông 1 21/11/2020
2 Hải Sơn Harper bông 1 21/11/2020
3 Kim Quốc Chiến Harper bông 1 21/11/2020
4 Hậu Gsm Áo thun 1 22/11/2020
5 Chế Văn Hiệu Áo thun 1 22/11/2020
6 Vy Vy Áo thun 1 22/11/2020
7 Phuong Anh Áo thun 1 22/11/2020
8 Hoa Sứ Tím Áo thun 1 22/11/2020
9 Ương Uyên Áo thun 1 22/11/2020
10 Bao Truong Áo thun 1 22/11/2020

Top